Rozwód

negocjacje przedrozwodowe,
rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka,
rozwód bez orzekania o winie,
separacja

Alimenty

obowiązek alimentacyjny:

- ustalenie / podwyższenie na rzecz małoletnich,

- ustalenie / obniżenie świadczeń alimnetacyjnych na rzecz małżonka,

Podział majątku

- negocjacje w zakresie podziału majątku,

- ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego,

- sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,

Kontakty

- ustalenie / wykluczenie ojcostwa,
- władza rodzicielska,
- kontakty z dzieckiem,
- ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka,
- pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej małżonka